Financiële commissie

De financiële commissie is verantwoordelijk voor:

  • Jaarlijkse kascontrole
  • Sponsering
  • Grote clubactie
  • Clubkleding

De afzonderlijke activiteiten bestaan uit verschillende werkzaamheden die door een aantal commissieleden worden uitgevoerd. Op deze manier blijven de uit te voeren werkzaamheden per commissielid klein en behapbaar. De activiteiten en individuele taken worden binnen de commissies verdeeld.

De coördinator van de financiële commissie is lid van het bestuur van de vereniging en koppelt de stand van zaken terug in de bestuursvergaderingen. De coördinator is Pieter Romkema en bereikbaar via penningmeester@bc-stiens.nl