Jeugdcommissie

Deze commissie bezigt zich met activiteiten voor de jonge leden, deze zijn:

  • Intern jeugdtoernooi
  • Schooltoernooi
  • Jeugdcompetitie
  • Jaarlijkse uitje met de jeugd

De afzonderlijke activiteiten bestaan uit verschillende werkzaamheden die door een aantal commissieleden worden uitgevoerd. Op deze manier blijven de uit te voeren werkzaamheden per commissielid klein en behapbaar. De activiteiten en individuele taken worden binnen de commissies verdeeld.

De coördinator van de jeugdcommissie is lid van het bestuur van de vereniging en koppelt de stand van zaken terug in de bestuursvergaderingen. De coördinator is Theo Jaasma en bereikbaar via jeugd@bc-stiens.nl