Communicatiecommissie

De communicatiecommissie houdt zich bezig met:

  • Ledenwerving
  • Website
  • Facebook
  • Fotografie
  • Nieuwsbrief

De afzonderlijke activiteiten bestaan uit verschillende werkzaamheden die door een aantal commissieleden worden uitgevoerd. Op deze manier blijven de uit te voeren werkzaamheden per commissielid klein en behapbaar. De activiteiten en individuele taken worden binnen de commissies verdeeld.

De coördinator van de communicatiecommissie is lid van het bestuur van de vereniging en koppelt de stand van zaken terug in de bestuursvergaderingen. De coördinator is Johan Takens en bereikbaar via voorzitter@bc-stiens.nl