Trainer

Anton Brouwer is als trainer werkzaam voor de club. Hij traint de jeugd op zaterdagochtend.

Vanaf het seizoen 2017/2018 gaan ook weer een aantal senioren meedoen aan de training. Dit vergroot overigens niet alleen de badmintonkwaliteiten maar ook de binding met de jeugd.