Clubcompetitie

Wedstrijdreglement Interne competitie BC Stiens 2019

1 De algemeen geldende badminton-wedstrijdregels zijn van kracht, met uitzondering van de navolgende reglementen.

2 De “Interne competitie” bestaat uit 8 speelronden op de reguliere maandagavond en begint om ± 21:00. (6/13/20/27 mei; 3/17/24 juni; 1 juli) Als verrassingselement worden alleen de 6 beste wedstrijden na het spelen van de 8 wedstrijden voor de eindranglijst gebruikt! Ben je er één of twee keer niet, dan heb je nog kansen!

3 Er worden per wedstrijd 3 sets gespeeld. Elke set kent een andere teamsamenstelling.

◦ In de eerste set spelen speler A & speler B tegen speler C & speler D;

◦ In de tweede set spelen speler A & speler C tegen speler B & speler D;

◦ In de derde set spelen speler A & speler D tegen speler B & speler C.

4 Er wordt niet verlengd!!! Het maximaal aantal te behalen punten per set ligt op 21!!!

5 De wedstrijden worden samengesteld door loting op de speelavond zelf, ± 20 minuten voorafgaand aan de wedstrijd. Echter bij de laatste 4 wedstrijden wordt er volgens een vaststaand schema ingedeeld in groepen van 4 personen in volgorde van de ranglijst.

6 Bij een tekort aan een veelvoud van 4 deelnemers, wordt door loting bepaald wie NIET zal spelen. Hij/zij krijgt compensatie. Door dit ‘noodlot’ krijgt hij/zij ter compensatie 3 setpunten met een saldo van 5 punten. Hij/zij kan maximaal 1x uitgeloot worden gedurende de interne competitie!

7 In de ranglijst wordt er geen onderscheid gemaakt tussen Dames en Heren. Maar er is wel een dames- én een herenkampioen!

Wedstrijdformulier

De wedstrijdformulieren zijn bij aanvang van de wedstrijd beschikbaar en dienen ingevuld na de wedstrijd ingeleverd te worden bij de wedstrijdcommissie. Per speelveld is er één formulier aanwezig. Per set wordt (achter de naam van elke speler) de behaalde setscore (maximaal 21 punten!!!) genoteerd op het wedstrijdformulier.

Toekenning punten

De ranglijst wordt bepaald door:

1e: het totaal aantal behaalde setpunten + 1 bonus setpunt per wedstrijd

(indien hij/zij de wedstrijd uitspeelt);

2e: puntensaldo

(verschil van “behaalde punten” – “behaalde punten van de tegenstander” per set);

3e: rangnummer t.o.v. de vorige ronde.

Handicap

Alle deelnemers zijn verdeeld over 4 groepen. Elke groep heeft een bepaalde ‘handicap’. Bij de teamsamenstelling per set wordt uitgerekend wat de beginstand zal zijn. Zie voor de berekening op het wedstrijdformulier.

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de commissie interne competitie.

De eindstand van de competitie 2019 vind je hier.

Zodra de eindstand van de clubcompetitie bekend is vind je hem hier.

De commissie

Jan/Fokke