Indeel- en begeleidingsschema’s

Binnen de vereniging zijn een aantal schema’s opgesteld. Deze schema’s betreffen het indelen op maandag en vrijdag en het begeleiden bij de training op zaterdagmorgen.

Het indeelschema voor de maandagavond vind je hier. Contactpersoon voor dit schema is Johan Takens.

Het indeelschema voor de vrijdagochtend vind je hier.