Privacybeleid

BC Stiens 84 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect van uw privacy.


Ons beleid is volledig in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (ook wel GDPR genoemd) van 25 mei 2018.

Contactgegevens:

BC Stiens 84
info@bc-stiens.nl
www.bc-stiens.nl

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens (of persoonlijke informatie) zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren of contacteren.

Welke gegevens verwerkt BC Stiens?

BC Stiens 84 verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons verstrekt worden.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Rekeningnummer

BC Stiens 84 gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Relatiebeheer en activiteiten
• Het afhandelen van de contributies en betalingen
• Verzenden van nieuwsbrieven
• Contact op te nemen indien dit nodig is uit clubbelang
• Informeren over wijzigingen in teamindeling, wedstrijd- en              trainingsschema’s
• Aan en afmelden van lidmaatschap bij de Nederlandse Badminton Bond


De personele gegevens worden opgeslagen in STACK , een online-omgeving. STACK is een beveiligde online omgeving alleen toegankelijk met toegangsgegevens.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

BC Stiens 84 verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Onder bijzondere persoonsgegevens wordt o.a. verstaan: godsdienst, medische gegevens e.d.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

BC Stiens 84 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen tot twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor zover relevant.

Delen van persoonsgegevens met derden

BC Stiens 84 verkoopt uw gegevens niet aan anderen.
Daarnaast geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is. Wij verstrekken in geen geval persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.
BC Stiens 84 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BC Stiens 84 en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die we van u hebben in een computerbestanden naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekkingen van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bc-Stiens.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op het verzoek.
Tevens willen wij er u op wijzen dat u steeds het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden. Dat kan via de volgende link:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookiebeleid

Noodzakelijke Cookies

Zorgen er voor dat de website goed werkt. Zonder deze cookies werkt bijvoorbeeld de navigatie niet goed (vereist). Deze cookies bewaren geen persoonlijke info.

Niet noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het
gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar je
woont. Ze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers deze website gebruiken. De cookies worden
ook gebruikt om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om niet noodzakelijke cookies uit te schakelen. Dat kan van invloed zijn op de werking van de site.


Het bestuur BC Stiens 84

Vastgesteld in de bestuursvergadering van: 22 juli 2020